PROGRAMĂRILE ONLINE SE SUSPENDĂ
pe perioada stării de urgență

Ca urmare a Dispoziției nr. 1026 din 24.03.2020 privind instituirea unor măsuri referitoare la organizarea activităţilor de lucru cu publicul se vor lua următoarele măsuri:
– Suspendarea  activităţii  de depunere a cererilor pentru  eliberarea  actelor  de identitate şi a înscrierii menţiunilor de stabilire a reşedinţei, cu excepţia cazurilor deosebite, constând în motive medicale, efectuarea unor operaţiuni notariale/bancare, pentru acte de identitate expirate anterior datei de 16.03.2020, pierdere, furt, distrugerea actului de identitate. Informăm că pierderea, furtul, distrugerea actului de identitate se soluţionează contravenţional, conform legislaţiei în vigoare.
Prin urmare, cererea de eliberare a actului de identitate sau, după caz, a înscrierii menţiunii de reşedinţă pentru cazurile de mai sus, se depune, exclusiv, prin programare  prealabilă  la numărul de telefon: 0239/611700, int. 24.
– Programările online deja făcute vor fi reanalizate, iar solicitanţii vor fi  contactaţi telefonic de către un funcţionar.

ANUNȚ IMPORTANT 
VALABILITATE ACTE DE IDENTITATE pe perioada stării de urgență

            Conform Ordonanței de Urgență nr. 34 din 26 martie 2020, emisă de Guvernul României, art. 33^2, aliniatul (1),valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice se menține pe perioada stării de asediu sau a stării de urgență, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.